مسئول بسیج دانشجویی دانشگاهای استان کرمان : حواشی فتنه ۸۸ در دانشگاهها باعث عقبگرد رشد کشور علمی شد/ تشدید تحریمها علیه جمهوری اسلامی وقرار گرفتن دانشگاهها در لیست تحریم ضربه دیگر فتنه بود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج دانشجویی دانشگاه ولی عصر رفسنجان،ناصر بهروز  با بیان اینکه چند سال اخیر رشد علمی کشور عقب گردی عجیب را تجربه کرده است اظهار داشت: بعد از فتنه ۸۸ فتنه گران وایادی داخلی استکبار برای محیط های علمی حواشی ساختندوآنها را وارد بازیهای سیاسی کردند وباعث شدند که رشد علمی کشور ضربه بخورد.

وی با اشاره به ضربات فتنه ۸۸بر رشد علمی کشور افزود:در سال ۸۸ فتنه گران ، کشوررا به ویژه دانشگاهها را اماج فتنه خود قرار دادندوجوانان واساتید علمی را سر گرم نمودند وباعث شدند در آن سال کشور رشد علمی نداشته باشد.

بهروز با بیان یکی از افتخارات بزرگ و غرور آفرینی که بعد از انقلاب اسلامی ،جهش عظیم و رشد روز افزون و حضور فعال کشورمان در عرصه های علمی جهان بود تصریح کرد: فتنه ۸۸ باعث خروج حرکت عظیم رشد عملی از مسیر اصلی خود شد.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاهای استان کرمان گفت:همین موضوع فتنه ۸۸و سیاسی بازی های انجام شده در آن زمان، حواشی عجیبی را رقم زد و همین حواشی توانست آثار خود را در بسیاری از زمینه ها نمایان کندکه یکی از آنها عقبگرد رشد علمی کشور است.

بهروز تصریح کرد: ضربه دیگری که فتنه گران ۸۸به  کشور زدند، تاثیری بود که بر تشدید تحریمها علیه جمهوری اسلامی و مردم ایران وارد کردند. راهبرد تحریم و فشار در سال های پس از فتنه ۸۸ روند فزاینده تری یافت این در حالی است که تا قبل از فتنه ۸۸  امیدغربیها در زمینه تحریم وفشار به یاس تبدیل شده بود.

فتنه ۸۸باعث شد باعث شد دانشگاهها در لیست تحریم قرار گیرند

وی خاطر نشان کرد: فتنه ۸۸علاوه بر هزینه‌های معنوی، وتشدید تحریم‌ها ، مشکلات مالی زیادی را به دنبال داشت و باعث شد باعث شد دانشگاهها در لیست تحریم قرار گیرند وعملکرد حوزه پژوهش تحت تاثیر قرار گرفت ورشد علمی ضربه خورد.
بهروز گفت: فتنه ۸۸ باعث شد که دانشگاه سیاست‌زده شود علم و فعالیت علمی از دانشگاه رخت بر ‌بندد ومهم‌ترین مأموریت دانشگاه  که تولید علم و تربیت نیرو برای اداره کشور است صرف دعواهای سیاسی شد.

مسئول  بسیج دانشجویی دانشگاهای استان کرمان گفت: آنچه مسلم است ونشان ،که در طی چند سال اخیر رشد علمی کشور عقب گردی عجیب را تجربه کرده است و کشورهایی در منطقه که تا سال های پیش در علم و دانش فاصله ی زیادی با ایران داشتند امروز به شدت به ما نزدیک شده اند یکی از دلایل این موضوع حاشیه سازی  فتنه ۸۸بود که  به کار اصلی دانشگاهها که همان تلاش وپیشرفت علمی بود ضربه زد.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY