شماره جدید روزنامه الکترونیکی ۵۷ آنلاین منتشر شد

روزنامه ‌الکترونیکی دانشجویی «۵۷ آنلاین» با هدف کمک به فضای رسانه‌ای تشکل‌های دانشجویی منتشر می‌شود. از این روزنامه الکترونیک که توسط دانشجویان فعال رسانه‌ای در مرکز رسانه ای ۵۷ قرارگاه شهید باقری سازمان بسیج دانشجویی منتشر می شود

این روزنامه الکترونیکی در قالب نیم صفحه به مهمترین اخبار و تیترهای هر روز می پردازد، و به نوعی ویژه فضای دانشجویی و با همکاری دانشجویان سراسر کشور در فضای مجازی منتشر می شود. علاقمندان می توانند برای تهیه این روزنامه الکترونیکی به نشانی روزنامه به آدرس www.online57.ir مراجعه کنند.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY