راهیان نور ۹۲

راهیان نور ۱۳۹۲ که در اسفندماه ۱۳۹۳ و در ایام فاطمیه بود ، خیلی با راهیان نور های سال های گذشته فرق داشت… راهیان نوری که هیچ وقت از خاطر بچه ها بیرون نمیرود…

راهیان نوری که با بارش باران همراه بود.. آن هم در مناطق جنگی ،… بارش باران حتی در شلمچه و دوکوهه نیز با ما همراه بود…

یادش بخیر…

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY