رونمایی از ماشین کمیکار بسیج دانشجویی دانشگاه ولیعصر عج رفسنجان

رونمایی از ماشین کمیکار بسیج دانشجویی دانشگاه ولیعصر عج رفسنجان

مهندس علی ستایش نیا سرپرست هسته کمیکار بسیج دانشجویی دانشگاه ولی عصر رفسنجان در طی گفته گویی با ریاست این دانشگاه بیان نمود :
هسته کمیکار بسیج دانشجویی کار خود را از سال 1395 باهدف آماده سازی ماشین شیمیایی برای مسابقات کشوری کمیکار و همچنین پژوهش و تحقیق در زمینه پیل های سوختی در جهت پیشرفت و ساخت خودرو هایی با سوخت پاک فعالیت خود را اغاز کرد.
وی افزود :
در حال حاضر هسته کمیکار این حوزه، در حال آمادگی برای شرکت درمسابقات کشوری کمیکار و همچنین بررسی ساخت و طراحی نوع جدیدی از خودرو هایی بر پایه سل های الکتروشیمیایی میباشد و خواستار دراختیار گذاشتن امکانات وحمایت مسئول برای  تحقیق پژوهش و صنعتی سازی این حوزه می باشد.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY