حماسه روز قدس / حمایت از مردم مظلوم فلسطین، غزه، یمن…

همزمان با سراسر کشور مردم روزه دار و همیشه در صحنه رفسنجان در راهپیمایی روز قدس شرکت کردند

امروزه مسئله ی قدس و فلسطین، تنها به نام گذاری یک روز و راهپیمایی ختم نمی شود. این یک اصل مهم برای امت اسلامی، چه در ایران، چه در لبنان، چه در سوریه، چه در عراق، چه در یمن و چه در دیگر کشور های اسلامی منطقه و همگی مسلمانان جهان محسوب می شود. مسئله، مسئله ی اسلام در برابر استکبار است؛ مسئله، مقابله ی جبهه ی حق علیه باطل است….

راهپیمایی روز قدس رفسنجان (۱) راهپیمایی روز قدس رفسنجان (۲) راهپیمایی روز قدس رفسنجان (۳) راهپیمایی روز قدس رفسنجان (۴) راهپیمایی روز قدس رفسنجان (۵) راهپیمایی روز قدس رفسنجان (۶) راهپیمایی روز قدس رفسنجان (۷) راهپیمایی روز قدس رفسنجان (۸) راهپیمایی روز قدس رفسنجان (۹) راهپیمایی روز قدس رفسنجان (۱۰) راهپیمایی روز قدس رفسنجان (۱۱) راهپیمایی روز قدس رفسنجان (۱۲) راهپیمایی روز قدس رفسنجان (۱۳) راهپیمایی روز قدس رفسنجان (۱۴) راهپیمایی روز قدس رفسنجان (۱۵) راهپیمایی روز قدس رفسنجان (۱۶) راهپیمایی روز قدس رفسنجان (۱۷) راهپیمایی روز قدس رفسنجان (۱۸) راهپیمایی روز قدس رفسنجان (۱۹) راهپیمایی روز قدس رفسنجان (۲۰) راهپیمایی روز قدس رفسنجان (۲۲) راهپیمایی روز قدس رفسنجان (۲۳) راهپیمایی روز قدس رفسنجان (۲۴) راهپیمایی روز قدس رفسنجان (۲۵) راهپیمایی روز قدس رفسنجان (۲۶) راهپیمایی روز قدس رفسنجان (۲۷) راهپیمایی روز قدس رفسنجان (۲۸) راهپیمایی روز قدس رفسنجان (۲۹) راهپیمایی روز قدس رفسنجان (۳۰) راهپیمایی روز قدس رفسنجان (۳۱) راهپیمایی روز قدس رفسنجان (۳۲) راهپیمایی روز قدس رفسنجان (۳۳) راهپیمایی روز قدس رفسنجان (۳۴) راهپیمایی روز قدس رفسنجان (۳۵)

نقل از پایگاه اطلاع رسانی حانه خشتی

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY