مسابقه وبلاگ نویسی 9 دی

شاخص های داوری

 کاربرگ های مرحله داوری در دو بخش فنی و محتوایی تنظیم می گردد که بخش فنی 40 درصد امتیاز نهایی و بخش محتوایی 60 درصد امتیاز نهایی را شامل می شود.

در هریک از بخشهای فنی و محتوایی، یک معیار با عنوان « نظر کلی داور » گنجانیده می شود که حدود 15 درصد از امتیاز بخش مربوطه را مشخص می سازد.

آخرین مهلت ثبت نام 9 دی ماه

آخرین مهلت ثبت نام 20 دی ماه

آخرین مهلت تکمیل وبلاگ 20 دی ماه 

آخرین مهلت تکمیل وبلاگ 30 دی ماه

 

پیوست الف: کاربرگ ها

الف: کاربرگ فنی

ردیف

شرح

 امتیاز

1

سرعت بارگذاری وبلاگ (عدم استفاده بيش از حد كدهاي جاوا، عدم استفاده از موسيقي، استفاده از پست‌هاي كم در صفحه اول و …) تبصره: استفاده ي مناسب از كدهاي جاوا و ابزراهاي مختلف كاربردي و زيباسازي، داراي امتياز مثبت است و زياده روي در آن مشمول كسر امتياز مي گردد.

5 امتیاز

2

رعايت اصول گرافيكي در قالب (رنگ‌بندي، نظم، طراحي قالب، طراحي هدر و فوتر، اختصاصي سازي قالب)

8 امتیاز

3

قابليت تعاملي قالب (امكان نظرگذاري، امكان برقراري ارتباط با نويسنده و …)

5 امتیاز

4

بروز رسانی مستمر و منظم

3 امتیاز

5

استفاده از فید

3 امتیاز

6

وضعیت وبلاگ در موتورهای جستجو

3 امتیاز

7

نوآوري و خلاقيت و عدم استفاده از قالب‌هاي آماده

7 امتیاز

8

نظر کلی داور ( از دیدگاه فنی )

6 امتیاز

 

جمع امتیازات

40 امتیاز

ب:کاربرگ محتوایی

 بخش  متني وبلاگ :

ردیف

شرح

امتیاز

1

عنوان وبلاگ ( جذابیت، دارابودن معنا و پیام و مناسب با محتواي وبلاگ )

3 امتیاز

2

تعیین مخاطب و تناسب سطح و حجم اطلاعات با مخاطب

3 امتیاز

3

سبك نوشتار، جذابيت، شيوا و رسا بودن نوشتار، رعايت نكات نگارشي، املايي و دستوري

7 امتیاز

4

استفاده از جذابيت‌هاي ظاهري (استفاده درست از قلم‌ها، رنگ‌ها و تصاوير)

5 امتیاز

5

درج منابع و مستندات مطالب

8 امتیاز

6

ارتباط پستهاي وبلاگ با  بخش  انتخاب شده

3 امتیاز

7

استفاده مناسب از عکس و ارائه پیوندهای مفید

3 امتیاز

8

موضوع بندی مناسب مطالب

3 امتیاز

9

تولیدی بودن محتوا (مطالب وموضوعات بیان شده تالیفی صاحب وبلاگ باشد)

15 امتیاز

10

نظر کلی داور ( از دیدگاه محتوایی- نو آوري و ابتكار در سوژه هاي انتخابي و ويژگي خاص وبلاگ)

10 امتیاز

 

جمع امتیازات

60 امتیاز

 

بخش فتو بلاگ :

امتیاز

شرح

ردیف

10 امتیاز

رعايت نكات فني عكس (زاويه، نور، ………)

1

10 امتیاز

تاثيرگذاري و محتوا و درون مايه عكس

2

5 امتیاز

استفاده از سوژه‌هاي پراهميت و كمتر استفاده شده (نوآوري و ابتكار) و ارتباط با عنوان وبلاگ

3

5 امتیاز

متن و پيام استفاده شده

4

20 امتیاز

تولیدی بودن عکسها (عکاس، صاحب وبلاگ باشد)

5

10 امتیاز

نظر کلی داور ( از دیدگاه محتوایی )

6

60 امتیاز

جمع امتیازات

 

  

بخش پادکست : 

امتیاز

شرح

ردیف

10 امتیاز

جذابيت و گيرايي صوتي (كيفيت، تاثيرگذاري و قابل تشخيص بودن صدا)

1

10 امتیاز

درج مشخصات پادکست (زمان، حجم، موضوع، عوامل تولید و …)

2

5 امتیاز

استفاده از قابليت‌هاي صدا و افكت‌هاي مناسب

3

5 امتیاز

نوآوري و ابتكار در استفاده از سوژه‌هاي كمتر استفاده شده و داراي پراهميت و ارتباط با عنوان وبلاگ

4

20 امتیاز

تولیدی بودن محتوا (مطالب و موضوعات بیان شده تالیفی یا تدوینی صاحب وبلاگ باشد)

5

10 امتیاز

نظر کلی داور ( از دیدگاه محتوایی )

6

60 امتیاز

جمع امتیازات

 

 

بخش ویدئو کست: 

امتیاز

شرح

ردیف

10 امتیاز

جذابيت و گيرايي فیلم (كيفيت، تاثيرگذاري موضوع، وضوح و …)

1

5 امتیاز

جذابيت و گيرايي صدا و همخواني تصوير با صدا و استفاده از افكت‌هاي مناسب و قابليت‌هاي تصويري

2

10 امتیاز

درج مشخصات فیلم (زمان، حجم، موضوع، عوامل تولید و …)

3

5 امتیاز

نوآوري و ابتكار در استفاده از سوژه‌هاي كمتر استفاده شده و داراي پراهميت و ارتباط با عنوان وبلاگ

4

20 امتیاز

تولیدی بودن فیلم (فیلم های ویدئویی توسط صاحب وبلاگ توليد شده باشد )

5

10 امتیاز

نظر کلی داور ( از دیدگاه محتوایی )

6

60 امتیاز

جمع امتیازات

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY