برگزاری محافل انس با قرآن توسط کانون قرآن وعترت بسیج

این جلسات در خوابگاه عدالت و خوابگاه های خواهران برگزار میگردد.هدف از این طرح انس بیشتر دانشجویان با قرآن و درک معارف و مفاهیم این کتاب آسمانی می باشد.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY