حکایت روز دوم و سوم ثبت نام ورودی های جدید کارشناسی ۱۳۹۳دانشگاه ولیعصر(عج)

تصاویری که مشاهده می فرمایید تصاویر روزهای دوم و سوم ثبت نام از دانشجویان جدیدالورود توسط بسیج دانشجویی می باشد، گفتنی است که در روز سوم ثبت نام، سرپرست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر دهقان و هم چنین سرگرد بهروز مسئول بسیج دانشجویی ناحیه کرمان، آقای مرعشی مسئول دفتر بسیج دانشجویی رفسنجان، دکتر هادوی نژاد معاون فرهنگی و اجتماعی، دکتر جعفری معاون آموزشی دانشگاه، دکتر طالبی زاده معاون توسعه و پشتیبانی دانشگاه،دکتر رنجبرعسکری معاون پژوهشی، دکتر ابراهیمی مدیر کل فرهنگی، دکتر میردهقان مدیرکل آموزشی، آقای خانزاده مسئول استعدادهای درخشان دانشگاه، آقای غلامرضایی مدیر روابط عمومی دانشگاه از روند ثبت نام و ستاد استقبال بازدید و از زحمات اعضای بسیج دانشجویی که مسئولیت ثبت نام از ورودی های جدید را دارند، قدردانی نمودند./ اتمام خبر

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY