امتحان پایان دوره رباتیک مقدماتی

تاریخ برگزاری امتحان پایانی رباتیک مقدماتی : یک شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۲ ظهر در محل دانشکده فنی و مهندسی کلاس ۲۲۵

آدرس ایمیل هسته رباتیک جهت ارسال فایل اسکن شده ی عکس : robotic.vru@chmail.ir

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY