فصیحی هرندی: بخشی از برنامه جشن رویش دانشگاه اشکال داشت سالن را ترک کردم

فصیحی هرندی: بخشی از برنامه جشن رویش دانشگاه اشکال داشت سالن را ترک کردم

به گزارش “روراستی” گاهی برنامه هایی توسط یک گروه اجرا می شود که عواقب آن موجب می شود انگشت اتهام به سمت کسی برود که سال ها در راه ترویج معنویت و دین و برنامه های فرهنگی و ارزشی تلاش کرده است.
زدن انگ تندرو هم به برخی رسانه ها برای اعتراض نسبت به این گونه برنامه ها که همراه با رقص و آواز و در واقع یه نوعی کنسرت است هم جای درنگ دارد.
اما آنچه که پس از برگزاری جشن رویش در دانشگاه ولی عصر (عج) بعد از دیدن و شنیدن آن همه حواشی جای شکر دارد، این است که معاون فرهنگی این دانشگاه نیز به همان بخشی که توسط همین رسانه های به قول بعضی ها تندرو اعتراض داشتند، در همان جلسه معترض شده و به اعتراض جلسه را ترک کرده است و این مطلب را فصیحی هرندی روز گذشته در جلسه ای در فرمانداری باحضور رسانه ها عنوان کرد.
او همچنین خود را در برابر نظر مقام معظم رهبری در زمینه کنسرت ناچیز دانست و اظهار کرد: زمانی که رهبر معظم انقلاب نسبت به یک موضوعی مخالفت می کنند من کسی نیستم که بخواهم خلاف نظر ایشان به برنامه ای علاقه مند باشم.
فصیحی هرندی از عدم برگزاری اردوهای مختلط دانشجویی در این دانشگاه یاد کرد و این مهم را نیز عمل به فرمایش رهبر معظم انقلاب دانست.
و ما به عنوان یکی از رسانه های معترض به برنامه های ضدارزشی در دانشگاهی مزین به نام ولی عصر (عج) این کار باارزش معاون فرهنگی دانشگاه را ارج می نهیم و امیدواریم همواره برنامه هایی که با دین و معنویت در یک دانشگاه ارزشی فاصله زیادی دارد مورد اعتراض چنین مسؤولان دلسوزی واقع شود و از ادامه اینگونه برنامه ها جلوگیری شود.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY