دانشگاه ولی عصر(عج) در قاب دوربین+ تصاویر

دانشگاه ولی عصر(عج) در سال ۱۳۶۹ تاسیس شد و با پذیرش دانشجو از سال تحصیلی ۷۱-۷۰ فعالیت خود را آغاز کرد. در حال حاضر بیش از ۱۰۰۰۰ د انشجو در مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و د کتری در د انشگاه ولی عصر مشغول به تحصیلند و بیش از ۲۵۰ عضو هیات علمی در مرتبه استادی، دانشیاری، استادیاری و مربی کار تدریس و آموزش دانشجویان را بر عهده دارند.

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY