معرفی‌کتاب:ابعادحقوقی جنگ‌اسرائیل علیه‌غزه

کتاب «ابعاد حقوقی جنگ اسرائیل علیه غزه» به بررسی عملکردهای رژیم صهیونیستی در سال‌های اخیر می‌پردازد.

این کتاب مجموعه نوشتارها، ترجمه‌ها و مصاحبه‌هایی است که توسط دکتر حسین میرمحمدصادقی، توکل حبیب‌زاده، سلمان عمرانی، سیدمحمدمهدی غمامی، جمعه احمدقاجه، مسعود اخوان‌فرد، فرهاد پروین، دلنین تیزی، سیدمهدی چهل‌تنی، سیدمحمد‌علی حسینی، علیرضا دهقانی‌فیروز‌آبادی، حامد رحمانیان، عبدالحسین صفانی و میری لواسانی تولید و به اهتمام دکتر سعید بیگدلی منتشر شده است.

این کتاب را انتشارات دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام) در سال ۱۳۸۹ منتشر کرده است که می‌توانید وب سایت این انتشارات تهیه کنید.

مندرجات کتاب

کتاب در سه بخش به شرح زیر می‌باشد:

بخش اول با عنوان «نوشتارها»، شامل ۹ مقاله می‌باشد. مقاله اول با عنوان «رفتار رژیم اسرائیل در جنگ غزه از منظر حقوق بشردوستانه»، به بررسی برخی از جنایات جنگی ارتکابی از سوی اسرائیل مورد بررسی قرار می‌گیرد. مقاله دوم با عنوان «مبنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی و مسئله طرح دعوا د محاکم بین‌المللی توسط ایران»، با بررسی و تبیین فرازها و فرودهای شناسایی اسرائیل توسط ایران، به توضیح عللی می‌پردازد که جمهوری اسلامی ایران به استناد آنها از شناسایی اسرائیل طفره رفته است و در ادامه با توجه به جنایات و اعمال تروریستی رژیم مذکور به این سئوال پاسخ داده ات که آیا طرح دعوا علیه اسرائیل به معنای شناسایی این رژیم می‌باشد یا نه؟ مقاله سوم با عنوان «نقض فاحش حقوق بنیادین بشر در جنگ غزه»، پس از مقدمه‌ای درباه شناخت منطقه نوار غزه، حقوق بنیادین بشر از جمله حق گریز از جنگ و حق پناه‌جویی، حق حیات، حق امنیت، حق آزادی و …، بطور اجمالی بررسی شده است. مقاله چهارم با عنوان «بررسی ابعاد حقوقی حمله رژیم صهیونیستی به غزه»، ابتدا اهم تعهدات اسرائیل در نواز غزه طبق کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو، ارائه شده است. سپس ماهیت اقدامات و اعمال خشونت‌آمیز اسرائیل در محاصره و حمله به غزه، از بعد جنایات بین‌المللی بر اساس حقوق بین‌المللی قراردادی و عرفی موجود از جمله مقررات ۱۹۰۷ لاهه، کنوانسیون چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو و پروتکل‌های الحاقی آن، منشور حقوق بشر بین‌المللی، کنوانسیون‌های حمایت از حقوق کودک، و نهایتاً کنواسیون ژنوساید یا نسل‌کشی، مورد تحلیل قرار گرفته است. سپس در قسمت سوم مقاله، توجیهات اسرائیل در محاصره و حمله به غزه، مورد بررسی قرار گرفته و موهوم بودن دلایل و استنادات ادعایی اثبات شده است. مقاله پنجم با عنوان «نهادهای حقوق بین‌الملل؛ کارآمدی؟!»، به بررسی نقش و اقدامات برخی نهادهای بین‌المللی در بحران غزه پرداخته است. مقاله ششم با عنوان «بررسی قوانین و مصوبات جمهوری اسلامی ایران پیرامون مسئله فلسطین»، به بررسی و تحلیل قوانین و مصوبات ایران در مورد مسئله فلسطین می‌باشد. مقاله هفتم با عنوان «بررسی نسل‌کشی در غزه با نگاهی به اسناد بین‌المللی حقوق بشر»، ابتدا به ذکر سابقه‌ای از نسل‌کشی در تاریخ معاصر پرداخته و سپس به بررسی آن در میان قواعد حقوق بین‌الملل پرداخته است. مقاله هشتم با عنوان «جنایات اسرائیل در غزه در مصاف با حقوق کیفری بین‌المللی»، سعی شده است تا با استناد به منابع معتبر، ارتکاب جنایات بزرگ بین‌المللی بر علیه ساکنان باریکه غزه احراز گردیده، و سپس راههای ممکن برای تعقیب و محاکمه مرتکبان آن مورد کنکاش قرار گیرد. مقاله نهم با عنوان «بررسی کیفرشناسی جنایات اسرائیل در غزه»، پس از تبیین چارچوب نظری کیفرشناسی در حوزه حقوق جزای بین‌الملل و در ارتباط با جرائم و جنایات جنگی، به بررسی و تطبیق مورد خاص غزه با این چارچوب نظری خواهیم پرداخت.

بخش دوم با عنوان «ترجمه‌ها»، شامل دو مقاله به شرح زیر می‌باشد. مقاله دهم با عنوان «شهرک‌سازی در نواز غزه»، به بررسی دستورها و قوانین صادره، طرح‌های شهرک‌سازی و مناطق مصادره شده در نواز غزه و … می‌پردازد. مقاله یازدهم با عنوان «خروج اسرائیل از غزه، شجاعت سیاسی یا رد گم کردن رسانه‌ای»، به بررسی تصمین عقب‌نشینی اسرائل از غزه در اکتبر ۲۰۰۴ می‌پردازد.

بخش سوم با عنوان «مصاحبه‌ها»، شامل سه مصاحبه با کارشناسان و صاحب‌نظران امر تحت عناوین زیر می‌باشد. مقاله دوازدهم با عنوان «جنایات اسرائیل از منظر حقوق جزای بین‌الملل». مقاله سیزدهم با عنوان «ملاحظات فقهی پیرامون دفاع مردم غزه». مقاله چهاردهم با عنوان «جرائم اسرائیل در حمله به غزه و نحوه رسیدگی به آنها».

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY