آزادی حقیقی

خرمشهر که سقوط کرد بعثی ها جسد عریان یک دختر ایرانی رو اون طرف کارون مقابل دید رزمنده ها آویزان کردند
تکاوران نیروی زمینی به هر قیمتی بود با تقدیم سه شهید اون جسد رو آوردند پایین
۳ شهید برای جسد یک دختر ایرانی

تا آنهایی که آزادی یواشکی شان را به اشتراک میگذارند بدانند آزادی حقیقی شان را مدیون چه خونهایی هستند …

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY